การจัดส่ง :

นามบัตร ดอท คอม ส่งสินค้าฟรี ! จัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

จะบรรจุหีบห่อสินค้าอย่างดี จัดส่งสินค้าหลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินครบถ้วน และผลิตนามบัตรเสร็จ

• สำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน สำหรับเขต กทม.และปริมณฑล

• สำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคกลาง

• สำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้รับสินค้าภายใน 2-4 วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคเหนือ

• สำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้รับสินค้าภายใน 2-4 วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• สำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้รับสินค้าภายใน 2-5 วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคใต้

• หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในวันเวลาที่กำหนด กรุณาโปรดติดต่อทีมงานเพื่อทำการตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์นะคะ

 

ตรวจสอบสถานะพัสดุที่นี่