นามบัตรแบบ "Premium" ดูดี มีรสนิยม คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการได้เลย!

รหัสสินค้า
ND


เคลือบด้าน
หนา 270 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 7-10 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NF


เคลือบด้าน+ปั้มฟอยด์
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NE


เคลือบด้าน+ปั้มนูน
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NC


เคลือบด้าน + ตัดรูปทรงพิเศษ
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NK


เคลือบด้าน+กากเพชร
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NP


เคลือบด้าน+ขอบสี
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉