รหัสสินค้า
ขายดี NB


นามบัตรพิมพ์ 4 สี
หนา 270 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 7-10 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NR


นามบัตรตัดมุม
หนา 270 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 7-10 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
HOT NUV


เคลือบด้าน + SPOT UV
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
ND


เคลือบด้าน
หนา 270 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 7-10 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NF


เคลือบด้าน+ปั้มฟอยล์
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NE


เคลือบด้าน+ปั้มนูน
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NC


เคลือบด้าน + ตัดรูปทรงพิเศษ
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NK


เคลือบด้าน+กากเพชร
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

รหัสสินค้า
NEW NP


เคลือบด้าน+ขอบสี
หนา 350 แกรม

ระยะเวลาพิมพ์ : 12-15 วันทำการ

สั่งซื้อ 〉

 

คลิกเลือกรูปแบบนามบัตร

คลิกสั่งซื้อตามรหัสสินค้าที่ท่านต้องการ กรอข้อมูล จำนวน / ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ / ข้อมูลในการออกแบบให้ครบถ้วน คลิก "สั่งออเดอร์งาน"
ส่งอีเมลลมาที่ naambut@gmail.com หรือ order@naambut.com รับกวนลูกค้าแจ้ง รหัสสินค้า (เช่น NB-1) / จำนวน / ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ / ข้อมูลในการออกแบบให้ครบถ้วน

** หมายเหตุ **

1.) naambut.com ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ ราคาข้างบนเป็นราคาค่าบริการที่ไม่ได้หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
2.) naambut.com จะเริ่มงานออกแบบ เมื่อได้รับการชำระเงิน และ ข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วนแล้วเท่านั้น
3.) ลูกค้าจะได้รับเป็นชิ้นงานนามบัตร ไม่ได้รับไฟล์งาน