นามบัตร
 • นามบัตรผิวเรียบ
 • กระดาษ : มาสแมลโล (ญี่ปุ่น) 262 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ส่งต่างจังหวัด + 30 บาท

  นามบัตร
 • นามบัตรสไตล์ LOFT
 • กระดาษ : คราฟท์ (ญี่ปุ่น) 275 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ส่งต่างจังหวัด + 30 บาท

  นามบัตร
 • นามบัตรผิวขรุขระ
 • กระดาษ : Natural Evolution 280 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ส่งต่างจังหวัด + 30 บาท

  นามบัตร
 • นามบัตรถนอมสายตา
 • กระดาษ : มาสแมลโลครีม 262 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ส่งต่างจังหวัด + 30 บาท

  นามบัตร
 • นามบัตรพื้นดำ
 • กระดาษ : กระดาษขาวพิมพ์ดำ 262 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ส่งต่างจังหวัด + 30 บาท

  นามบัตร บริษัท ULTIMETE
 • นามบัตรแบบหนา
 • กระดาษ : เมโลเกส์ (อังกฤษ) 300 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ส่งต่างจังหวัด + 30 บาท

 • Design - Logo
 • 2,000 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + ระบุโค้ดสี
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  - ได้รับไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 50 % 1,000 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 1,000 บาท
  *ชำระ 2,000 บาท = ส่งแบบแรกภายใน 1 วัน

 • Logo + Businesscard
 • 2,500 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 1 แบบ + นามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์โลโก้ + นามบัตร
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  - ได้รับไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 50 % 1,250 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 1,250 บาท
  *ชำระ 2,500 บาท = ส่งแบบแรกภายใน 1 วัน

 • Businesscard
 • 500 บาท
 • ออกแบบนามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์นามบัตร 1 ชื่อ (1 ไฟล์)
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  * ลูกค้าส่งไฟล์โลโก้มาให้ (มีโลโก้แล้ว)

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 50 % 250 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 250 บาท
  *ชำระ 500 บาท = ส่งแบบแรกภายใน 1 วัน

 

** หมายเหตุ **

naambut.com ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ เป็นลักษณะร้านค้าออนไลน์
เวลาพิมพ์จริง สีจะเข้มกว่าหน้าจอ เพราะไม่มีความสว่างหน้าจอและพิมพ์เป็นค่าสี CMYK ซึ่งต่างจากจอที่ค่าสี RGB
การตัดขอบนามบัตร : ใบมีดตัดมีโอกาสเฉือน,แฉลบบ้าง เพราะใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ
ในการพิมพ์แต่ละครั้งสีอาจแตกต่างจากเดิม เพราะขึ้นอยู่อุณหภูมิ ความชื้นกระดาษนามบัตร