• ออกแบบโลโก้
 • 2,000 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + ระบุโค้ดสี
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  - ได้รับไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 50 % 1,000 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 1,000 บาท
  *ชำระ 2,000 บาท = ส่งแบบแรกภายใน 1 วัน

 • โลโก้ + นามบัตร
 • 2,500 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 1 แบบ + นามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์โลโก้ + นามบัตร
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  - ได้รับไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 50 % 1,250 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 1,250 บาท
  *ชำระ 2,500 บาท = ส่งแบบแรกภายใน 1 วัน

 • ออกแบบนามบัตร
 • 500 บาท
 • ออกแบบนามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์นามบัตร 1 ชื่อ (1 ไฟล์)
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  * ลูกค้าส่งไฟล์โลโก้มาให้ (มีโลโก้แล้ว)

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 50 % 250 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 250 บาท
  *ชำระ 500 บาท = ส่งแบบแรกภายใน 1 วัน

 
ค่าบริการ = ค่าออกแบบ + ค่าพิมพ์ / หากมีไฟล์มาแล้ว ชำระเฉพาะค่าพิมพ์ / เสียค่าออกแบบครั้งแรก มาพิมพ์ได้เรื่อยๆ
  นามบัตร
 • ➊ นามบัตรผิวเรียบ
 • กระดาษ : มาสแมลโล (ญี่ปุ่น) 262 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ☻ ผลิต 1 วันทำการ

  นามบัตร
 • ➋ นามบัตรสไตล์ LOFT
 • กระดาษ : คราฟท์ (ญี่ปุ่น) 275 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ☻ ผลิต 1 วันทำการ

  นามบัตร
 • ➌ นามบัตรผิวขรุขระ
 • กระดาษ : Natural Evolution 280 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ☻ ผลิต 1 วันทำการ

  นามบัตร
 • ➍ นามบัตรถนอมสายตา
 • กระดาษ : มาสแมลโลครีม 262 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ☻ ผลิต 1 วันทำการ

  นามบัตร
 • ➎ นามบัตรพื้นดำ
 • กระดาษ : กระดาษขาวพิมพ์ดำ 262 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ☻ ผลิต 1 วันทำการ

  นามบัตร
 • ➏ นามบัตรแบบหนา
 • กระดาษ : เมโลเทกส์ (อังกฤษ) 300 แกรม


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ☻ ผลิต 1 วันทำการ

  นามบัตร
 • ➐ นามบัตร SQUARE
 • กระดาษ : มาสแมลโล, N.Evolution


  1 หน้า 2 หน้า
  100 ใบ 250.- 350.-
  200 ใบ 400.- 650.-
  300 ใบ 500.- 900.-
  400 ใบ 600.- 1,200.-
  500 ใบ 750.- 1,500.-
  1,000 ใบ 1,500.- 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ★ ขนาด 5.5 x 5.5 ซม.
  ☻ ผลิต 1 วันทำการ

  นามบัตร
 • ➑ นามบัตร OFFSET
 • กระดาษ : เมโลเทกส์ 300 g + เคลือบด้าน


  2 หน้า
  100 ใบ 600.-
  200 ใบ 900.-
  300 ใบ 1,200.-
  400 ใบ 1,500.-
  500 ใบ 1,800.-
  1,000 ใบ 2,500.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ★ ราคาต่อ 1 ชื่อ / เหมาะกับงานสีเต็มแผ่น
  ☻ ผลิต 5-7 วันทำการ

  นามบัตร
 • ➒ นามบัตร SPOT UV
 • กระดาษ : มาสแมลโล 262 g + SPOT UV


  2 หน้า
  100 ใบ 1,200.-
  200 ใบ 1,400.-
  300 ใบ 1,800.-
  400 ใบ 2,000.-
  500 ใบ 2,500.-
  1,000 ใบ 5,000.-

  ส่งไฟล์มาทาง Line หรือ order@naambut.com
  ✚ ตัดมุม + ใบละ 50 สต.
  ★ กทม (ธรรมดา) ส่งฟรี ถึง 1 วัน
  ✚ ส่งตจว (ธรรมดา) ถึง 1-2 วัน + 30 บาท
  ★ ราคาต่อ 1 ชื่อ / เหมาะกับงานสีเต็มแผ่น
  ☻ ผลิต 20 วันทำการ

 

การทำไฟล์งาน เพื่อใช้พิมพ์?

 

ขนาด?

ทำไฟล์ขนาด 9.3 x 5.7 ซม.
เว้นขอบเพื่อตัดด้านละ 0.2 ซม. / ตัวหนังสือต้องอยู่ห่างจากขอบ 0.4 ซม. (ระยะปลอดภัย) เว้นเผื่อใบมีดเฉือนแฉลบเวลาตัด นามบัตร
 
นามบัตร นามบัตร
 
ตัวอย่างงานออกแบบ พื้นหลังไฟล์งานทำสีให้เลยขอบนอกไปได้ เพื่อตัดไม่เห็นรอย
 
เส้นสีดำ คือ เส้นแนวตัด (ขนาด 9 x 5.4 ซม.~5.5 ซม.)
 
เส้นประสีเขียว = ระยะปลอดภัยที่ข้อความเว้นห่างจากขอบเพื่อป้องกันการโดนตัดแฉลบข้อความ
 
 

รูปแบบไฟล์งานนามบัตร ?

นามบัตร
 
ไฟล์ที่ทางร้านรับพิมพ์ เพื่อความคมชัด ได้แก่
 
▧ ไฟล์ .ai ออกแบบโดยโปรแกรม Adobe illustrator เป็นไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ ทางร้านสามารถแก้ไขงานได้ ขยับงานให้ได้
 
▧ ไฟล์ .pdf สามารถแปลงไฟล์ pdf จากหลายโปรแกรม ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เป็น vector คมชัดเช่นกัน
 
▧ ไฟล์ .psd ออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Photoshop ต้องปรับให้ความละเอียดที่ 300 dpi เพื่อความคมชัด
 

▧ ข้อมูลการออกแบบ ?

 
รบกวนลูกค้าส่งข้อมูล : ไฟล์โลโก้บริษัท / ชื่อ / ตำแหน่งงาน / ชื่อบริษัท / ที่อยู่บริษัท / โทร,แฟกส์ / เบอร์มือถือ / อีเมลล์ / อื่นๆ
 

▧ ยังไม่มีไฟล์นามบัตร ?

 
มีบริการออกแบบนามบัตร (เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว) - เก็บไฟล์เพื่อมาพิมพ์ได้เรื่อยๆ
 

▧ ลูกค้ายังไม่มีโลโก้ ?

 
มีบริการออกแบบโลโก้ คิดค่าบริการเพิ่ม ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ .ai , .pdf , jpg , png สามารถนำไปใช้งานได้ทุกงาน ทั้งสิ่งพิมพ์, ป้ายร้าน , งานปัก , งานสกรีน และ อื่นๆไฟล์งานขยายได้ เปลี่ยนสีได้
 

ออฟชั่น ?

 
▧ ตัดมุม เพิ่มใบละ 50 สต.
นามบัตร
 
สามารถแจ้งได้ว่า ตัด 1,2,3,4 มุม
ที่นิยม จะตัด 2 มุม หรือ 4 มุม
 
▧ ตัด SQUARE CARD
นามบัตร
 
เป็นการตัดทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 5.5 x 5.5 ซม.
 
▧ ส่งด่วน
 
▧ บริการส่งด่วน กทม ถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง (หลังโอน) +เพิ่มค่าส่ง 50 บาท
▧ บริการส่งด่วน ตจว ถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง (หลังโอน) +เพิ่มค่าส่ง 100 บาท
 

ระบบพิมพ์ 4 สี CMYK

 
เรามีบริการทั้งพิมพ์น้อย และ มาก
 
▧ ระบบดิจิตอลออฟเซ็ต ไม่ใช้แท่นพิมพ์ คละชื่อได้ ความคมชัดไม่เท่าแท่นพิมพ์ เหมาะกับการพิมพ์จำนวนน้อย กระดาษที่ทางร้านใช้พิมพ์คือ กระดาษมาสแมลโล ,คราฟท์ ,เมโลเท็กส์ ,วินเทจ ,เนอเจอรัล อีโวลูชั่น และอื่นๆ ทางเราหากระดาษเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
 
 
▧ ระบบออฟเซ็ต เหมาะกับสีจัดๆ รูปเยอะ เทสีทั้งแผ่น เพราะใช้แท่นพิมพ์ คละชื่อไม่ได้ มีความคมชัดกว่าดิจิตอลออฟเซ็ต เหมาะกับการงานพิมพ์จำนวนเยอะๆ ใช้บล็อคพิมพ์ 4 สี แต่ใช้เวลานานกว่า ระยะเวลาพิมพ์ 5- 7 วันทำการ มีการเคลือบผิวให้ (เคลือบด้าน) เคลือบผิว กันน้ำเบื้องต้น กันรอบขีดข่วน ทำให้อายุใช้งานได้นานขึ้น (ราคาสูงกว่าแบบดิจิตัล)
 
▧ ระบบพิมพ์ CMYK
C = Cyan สีฟ้า
M = Magenta สีชมพู
Y = Yellow สีเหลือง
K = Black สีดำ
จะไม่สามารถพิมพ์สีขาวได้ เมื่อพิมพ์ส่วนสีขาวจะเห็นเป็นสีเนื้อกระดาษ คือ ครีม(มาสแมลโล) หรือ สีน้ำตาล(กระดาษคราฟท์) กรณีตัวหนังสือขาว เช่น พื้นดำตัวหนังสือขาว ต้องพิมพ์ด้วยกระดาษสีขาว เช่น กระดาษมาสแมลโลขาว
 
 

** หมายเหตุ **

naambut.com ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ เป็นลักษณะร้านค้าออนไลน์
เวลาพิมพ์จริง สีจะเข้มกว่าหน้าจอ เพราะไม่มีความสว่างหน้าจอและพิมพ์เป็นค่าสี CMYK ซึ่งต่างจากจอที่ค่าสี RGB
การตัดขอบนามบัตร : ใบมีดตัดมีโอกาสเฉือน,แฉลบบ้าง เพราะใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ
ในการพิมพ์แต่ละครั้งสีอาจแตกต่างจากเดิม เพราะขึ้นอยู่อุณหภูมิ ความชื้นกระดาษนามบัตร