นามบัตร
 
นามบัตร พิมพ์ด่วน 1 หน้า
 
นามบัตร
 
 
300 ใบ / 800 บาท
นามบัตร พิมพ์ 1 วัน
นามบัตร ออกแบบฟรี
( ออกแบบเพื่อพิมพ์ไม่ได้ไฟล์ )
นามบัตร เลือกกระดาษได้ / มี 11 ชนิด
นามบัตร คละชื่อได้ ( ชื่อละ 100 ใบ )

พิมพ์ดิจิตัลออฟเซ็ต

 
 
 
นามบัตรด่วน พิมพ์ 2 หน้า
 
นามบัตร
 
 
300 ใบ / 1,000 บาท
นามบัตร พิมพ์ 1 วัน
นามบัตร ออกแบบฟรี
( ออกแบบเพื่อพิมพ์ไม่ได้ไฟล์ )
นามบัตร เลือกกระดาษได้ / มี 11 ชนิด
นามบัตร คละชื่อได้ ( ชื่อละ 100 ใบ )

พิมพ์ดิจิตัลออฟเซ็ต

 
 
 
พิมพ์ออฟเซ็ต 2 หน้า + เคลือบด้าน
 
นามบัตร
 
 
300 ใบ / 1,200 บาท
นามบัตร พิมพ์ 5-7 วัน
นามบัตร ออกแบบฟรี
( ออกแบบเพื่อพิมพ์ไม่ได้ไฟล์ )
อาร์ตการ์ด 300 แกรม + เคลือบด้าน
*เขียนหรือแสตมป์บนบัตรไม่ได้,ถูกเคลือบผิว
นามบัตร คละชื่อไม่ได้ ( ชื่อละ 300 ใบ )

พิมพ์ระบบออฟเซ็ต (ใช้แท่นพิมพ์)

 
 
 
 
 

** หมายเหตุ **

1.) naambut.com ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ เป็นลักษณะร้านค้าออนไลน์
2.) naambut.com จะเริ่มงานออกแบบ เมื่อได้รับการชำระเงิน และ ข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วนแล้วเท่านั้น
3.) ลูกค้าจะได้รับเป็นชิ้นงานนามบัตร ไม่ได้รับไฟล์งาน
4.) สามารถเลือกโปรโมชั่นได้ 1 อย่าง ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ (กรณีทางร้านทำโปรโมชั่นหลายๆ โปรโมชั่น)
5.) ลูกค้าต้องสอบถามข้อมูลก่อนโอนเงิน สินค้าบางรายการอาจถูกยกเลิกขาย
6.) เวลาพิมพ์จริง สีจะเข้มกว่าหน้าจอ เพราะไม่มีความสว่างหน้าจอและพิมพ์เป็นค่าสี CMYK ซึ่งต่างจากจอที่ค่าสี RGB
7.) หากเริ่มงานออกแบบแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
8.) การตัดขอบนามบัตร : ใบมีดตัดมีโอกาสเฉือน,แฉลบบ้าง เพราะใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ
9.) ในการพิมพ์แต่ละครั้งสีอาจแตกต่างจากเดิม เพราะขึ้นอยู่อุณหภูมิ ความชื้นกระดาษ