ราคาพิมพ์นามบัตร

 
 • ออกแบบนามบัตร

 • 500 บาท
 • *ไม่รวมออกแบบโลโก้
  ออกแบบนามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  (ส่งครั้งละ 1 แบบ 3 ครั้ง)
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์นามบัตร 1 ไฟล์ (1 ชื่อ)
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

  ชำระเงิน 500 บาท ก่อนเริ่มงาน

 • ออกแบบนามบัตร

 • 1,000 บาท
 • *ไม่รวมออกแบบโลโก้
  ออกแบบนามบัตร 3 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  (ส่งครั้งละ 3 แบบ 3 ครั้ง)
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์นามบัตร 1 ไฟล์ (1 ชื่อ)
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

  ชำระเงิน 1,000 บาท ก่อนเริ่มงาน

 • ออกแบบนามบัตร

 • 1,500 บาท
 • *ไม่รวมออกแบบโลโก้
  ออกแบบนามบัตร 5 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  (ส่งครั้งละ 5 แบบ 3 ครั้ง)
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์นามบัตร 1 ไฟล์ (1 ชื่อ)
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

  ชำระเงิน 1,500 บาท ก่อนเริ่มงาน

 • ออกแบบนามบัตร

 • 5,000 บาท
 • *ไม่รวมออกแบบโลโก้
  ออกแบบนามบัตร 10 แบบ
  แก้ไขได้ไม่จำกัดใน 30 วัน
  (ส่งแก้ครั้งละ 3-10 แบบ)
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์นามบัตร 1 ไฟล์ (1 ชื่อ)
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

  ชำระเงิน 5,000 บาท ก่อนเริ่มงาน

 • Logo + Businesscard
 • 3,500 บาท
 • โลโก้ + นามบัตร
  ออกแบบ 2 แบบ ให้เลือก
  แก้ไข 2 แบบ ได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + โค้ดสี
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  - ไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)
  - ไฟล์นามบัตร 1 ไฟล์ (1 ชื่อ)
  * ชำระเต็ม ส่งแบบแรก 1 วัน

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 1,750 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 1,750 บาท

 • Logo + Businesscard
 • 4,500 บาท
 • โลโก้ + นามบัตร
  ออกแบบ 3 แบบ ให้เลือก
  แก้ไข 3 แบบ ได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + โค้ดสี
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  - ไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)
  - ไฟล์นามบัตร 1 ไฟล์ (1-3 ชื่อ)
  * ชำระเต็ม ส่งแบบแรก 1 วัน

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 2,250 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 2,250 บาท

 • Logo + Businesscard
 • 5,500 บาท
 • โลโก้ + นามบัตร + หัวจดหมาย
  ออกแบบ 3 แบบ ให้เลือก
  แก้ไข 3 แบบ ได้ 3 ครั้ง
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + โค้ดสี
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  - ไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)
  - ไฟล์นามบัตร 1 ไฟล์ (1-3 ชื่อ)
  - ไฟล์หัวจดหมาย 1 ไฟล์

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 2,750 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 2,750 บาท

 • Logo + Businesscard
 • 15,000 บาท
 • โลโก้ + นามบัตร + หัวจดหมาย
  ออกแบบ 8 แบบ ให้เลือก
  แก้ไขได้ไม่จำกัดภายใน 30 วัน
  ระยะเวลาออกแบบ 3 วัน
  - ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + โค้ดสี
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )
  - ไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)
  - ไฟล์นามบัตร 1 ไฟล์ (1-3 ชื่อ)
  - ไฟล์หัวจดหมาย 1 ไฟล์

  ก่อนเริ่มงาน - มัดจำ 7,500 บาท
  สรุปแบบ - ชำระเงิน 7,500 บาท

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรถูก ขาว-ดำ
 • 100 ใบ
  350 บาท
  200 ใบ
  500 บาท
  300 ใบ
  600 บาท
  500 ใบ
  980 บาท
  1,000 ใบ
  1,900 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ
  กระดาษ : อาร์ตจีน 250 g.
  หนา : 250 แกรม (หนาปกติ)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : จีน
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลปริ้นท์ (ด่วน)
  ระบบสี : ขาว-ดำ
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : ปานกลาง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 1 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรถูก สี
 • 100 ใบ
  350 บาท
  200 ใบ
  600 บาท
  300 ใบ
  750 บาท
  500 ใบ
  1,250 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ
  กระดาษ : อาร์ตจีน 250 g.
  หนา : 250 แกรม (หนาปกติ)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : จีน
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลปริ้นท์ (ด่วน)
  ระบบสี : สี ไม่เทพื้น
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : ปานกลาง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 1 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรกระดาษคราฟท์
 • 100 ใบ
  350 บาท
  200 ใบ
  600 บาท
  300 ใบ
  750 บาท
  500 ใบ
  1,250 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ
  กระดาษ : คราฟท์(ญี่ปุ่น) 230 g.
  หนา : 230 แกรม (บาง)
  สีกระดาษ : น้ำตาล
  นำเข้า : ญี่ปุน
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลปริ้นท์ (ด่วน)
  ระบบสี : สี ไม่เทพื้น
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : ปานกลาง มี Texture
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 1 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรสไตล์ญี่ปุ่น
 • 100 ใบ
  400 บาท
  200 ใบ
  650 บาท
  300 ใบ
  900 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ
  กระดาษ : มาสแมลโล(ญี่ปุ่น) 262 g.
  หนา : 262 แกรม (หนาปกติ)
  สีกระดาษ : ขาว สว่างมาก
  นำเข้า : ญี่ปุน
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลปริ้นท์ (ด่วน)
  ระบบสี : สี ไม่เทพื้น
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : ปานกลาง เรียบ หรู
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 1 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรสไตล์ LOFT
 • 100 ใบ
  400 บาท
  200 ใบ
  650 บาท
  300 ใบ
  900 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ
  กระดาษ : คราฟท์(ญี่ปุ่น) 280 g.
  หนา : 280 แกรม (หนา)
  สีกระดาษ : น้ำตาล
  นำเข้า : ญี่ปุน
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลปริ้นท์ (ด่วน)
  ระบบสี : สี ไม่เทพื้น
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : ปานกลาง มี Texture
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 1 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรผิวขรุขระ
 • 100 ใบ
  400 บาท
  200 ใบ
  650 บาท
  300 ใบ
  900 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ
  กระดาษ : Natural Evolution 280
  หนา : 280 แกรม (หนา ฟู)
  สีกระดาษ : ขาว ผิวไม่เรียบ
  นำเข้า : อังกฤษ
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลปริ้นท์ (ด่วน)
  ระบบสี : สี ไม่เทพื้น
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : ปานกลาง มี Texture
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 1 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรถนอมสายตา
 • 100 ใบ
  400 บาท
  200 ใบ
  650 บาท
  300 ใบ
  900 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ
  กระดาษ : มาสแมลโลครีม 262 g.
  หนา : 262 แกรม (หนาปกติ)
  สีกระดาษ : ครีมอ่อน ไข่ไก่
  นำเข้า : ญี่ปุ่น
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลปริ้นท์ (ด่วน)
  ระบบสี : สี ไม่เทพื้น
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : ปานกลาง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 1 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรแบบหนา
 • 100 ใบ
  400 บาท
  200 ใบ
  650 บาท
  300 ใบ
  900 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ
  กระดาษ : MELOTEX 300 g.
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : อังกฤษ
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลปริ้นท์ (ด่วน)
  ระบบสี : สี ไม่เทพื้น
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : ปานกลาง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 1 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตร OFFSET
 • 100 ใบ
  600 บาท
  200 ใบ
  900 บาท
  300 ใบ
  1,200 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ต + เคลือบด้าน
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : จีน
  ระบบพิมพ์ : แท่นพิมพ์ OFFSET
  ระบบสี : สี พิมพ์รูปได้ คมชัด
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 5-7 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • OFFSET พื้นดำด้าน
 • 100 ใบ
  600 บาท
  200 ใบ
  900 บาท
  300 ใบ
  1,200 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ต + เคลือบด้าน
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : จีน
  ระบบพิมพ์ : แท่นพิมพ์ OFFSET
  ระบบสี : สี พิมพ์รูปได้ คมชัด
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 5-7 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • OFFSET พื้นดำ ทอง
 • 100 ใบ
  600 บาท
  200 ใบ
  900 บาท
  300 ใบ
  1,200 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ต + เคลือบด้าน
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : จีน
  ระบบพิมพ์ : แท่นพิมพ์ OFFSET
  ระบบสี : สี พิมพ์รูปได้ คมชัด
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 5-7 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • OFFSET พื้นลายหินอ่อน
 • 100 ใบ
  600 บาท
  200 ใบ
  900 บาท
  300 ใบ
  1,200 บาท
  500 ใบ
  1,500 บาท
  1,000 ใบ
  2,500 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 100 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ต + เคลือบด้าน
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : จีน
  ระบบพิมพ์ : แท่นพิมพ์ OFFSET
  ระบบสี : สี พิมพ์รูปได้ คมชัด
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 5-7 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

   

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตร Spot UV
 • 500 ใบ
  4,000 บาท
  1,000 ใบ
  7,000 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 500 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ตจีน 260 g.
  หนา : 260 แกรม (หนาปกติ)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : จีน
  ระบบพิมพ์ : OFFSET + SPOT UV
  ระบบสี : สีแน่น แท่นพิมพ์
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *ตัดมุม + เพิ่มใบละ 50 สต.
  ผลิต : 20-25 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • Debossed นามบัตรปั้มจม
 • 500 ใบ
  10,000 บาท
  1,000 ใบ
  18,000 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 500 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : Paper Milk 600 g.
  หนา : 600 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : อิตาลี
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตัล + ปั้มจมฝั่งเดียว
  ระบบสี : พิมพ์สีดำอย่างเดียว
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *Die-Cut + เพิ่มใบละ 5 บาท
  ผลิต : 20-25 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • Foil นามบัตรปั้มเงิน
 • 500 ใบ
  10,000 บาท
  1,000 ใบ
  18,000 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 500 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ตญี่ปุ่น 300 g.
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : ญี่ปุ่น
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตัล + ปั้มเงิน
  ระบบสี : พิมพ์สี
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *Die-Cut + เพิ่มใบละ 5 บาท
  ผลิต : 20-25 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรปั้มนูน
 • 500 ใบ
  10,000 บาท
  1,000 ใบ
  18,000 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 500 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ตญี่ปุ่น 300 g.
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : ญี่ปุ่น
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตัล + ปั้มนูน
  ระบบสี : พิมพ์สี
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *Die-Cut + เพิ่มใบละ 5 บาท
  ผลิต : 20-25 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรปั้มทอง
 • 500 ใบ
  10,000 บาท
  1,000 ใบ
  18,000 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 500 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : Burano Black 300 g.
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ดำ
  นำเข้า : อิตาลี
  ระบบพิมพ์ : ปั้ม 1 สี
  ระบบสี : ทอง บนกระดาษ
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *Die-Cut + เพิ่มใบละ 5 บาท
  ผลิต : 20-25 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรดำฟอยล์ดำ
 • 500 ใบ
  10,000 บาท
  1,000 ใบ
  18,000 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 500 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : Burano Black 300 g.
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ดำ
  นำเข้า : อิตาลี
  ระบบพิมพ์ : ปั้ม 1 สี
  ระบบสี : foil ดำ
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *Die-Cut + เพิ่มใบละ 5 บาท
  ผลิต : 20-25 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตรขอบสี
 • 500 ใบ
  15,000 บาท
  1,000 ใบ
  25,000 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 500 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ตญี่ปุ่น 300 g.
  หนา : 300 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว
  นำเข้า : ญี่ปุ่น
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลสี
  ระบบสี : ดิจิตอลสี
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *Die-Cut + เพิ่มใบละ 5 บาท
  ผลิต : 20-25 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

ออกแบบนามบัตร
 • นามบัตร 3 แผ่นประกบ
 • 500 ใบ
  18,000 บาท
  1,000 ใบ
  28,000 บาท
 •  

  ขั้นต่ำ : ชื่อละ 500 ใบ คละชื่อไม่ได้
  กระดาษ : อาร์ตญี่ปุ่น 3 แผ่น 600 g.
  หนา : 600 แกรม (หนามาก)
  สีกระดาษ : ขาว-สี 3 แผ่นประกบ
  นำเข้า : ญี่ปุ่น, อังกฤษ
  ระบบพิมพ์ : ดิจิตอลสี
  ระบบสี : ดิจิตอลสี
  หน้า : พิมพ์ หน้า-หลัง
  คุณภาพ : สูง
  ขนาด : 9 x 5.4 ซม.
  *Die-Cut + เพิ่มใบละ 5 บาท
  ผลิต : 20-25 วันทำการ
  จัดส่งส่ง : 1 วันทำการ

  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผลิต
  ผลิตเสร็จจัดส่งโดย kerryexpress

 

การทำไฟล์งาน เพื่อใช้พิมพ์?

 

ขนาด?

ทำไฟล์ขนาด 9.3 x 5.7 ซม.
เว้นขอบเพื่อตัดด้านละ 0.2 ซม. / ตัวหนังสือต้องอยู่ห่างจากขอบ 0.4 ซม. (ระยะปลอดภัย) เว้นเผื่อใบมีดเฉือนแฉลบเวลาตัด นามบัตร
 
นามบัตร นามบัตร
 
ตัวอย่างงานออกแบบ พื้นหลังไฟล์งานทำสีให้เลยขอบนอกไปได้ เพื่อตัดไม่เห็นรอย
 
เส้นสีดำ คือ เส้นแนวตัด (ขนาด 9 x 5.4 ซม.~5.5 ซม.)
 
เส้นประสีเขียว = ระยะปลอดภัยที่ข้อความเว้นห่างจากขอบเพื่อป้องกันการโดนตัดแฉลบข้อความ
 
 

รูปแบบไฟล์งานนามบัตร ?

นามบัตร
 
ไฟล์ที่ทางร้านรับพิมพ์ เพื่อความคมชัด ได้แก่
 
▧ ไฟล์ .ai ออกแบบโดยโปรแกรม Adobe illustrator เป็นไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ ทางร้านสามารถแก้ไขงานได้ ขยับงานให้ได้
 
▧ ไฟล์ .pdf สามารถแปลงไฟล์ pdf จากหลายโปรแกรม ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เป็น vector คมชัดเช่นกัน
 
▧ ไฟล์ .psd ออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Photoshop ต้องปรับให้ความละเอียดที่ 300 dpi เพื่อความคมชัด
 

▧ ข้อมูลการออกแบบ ?

 
รบกวนลูกค้าส่งข้อมูล : ไฟล์โลโก้บริษัท / ชื่อ / ตำแหน่งงาน / ชื่อบริษัท / ที่อยู่บริษัท / โทร,แฟกส์ / เบอร์มือถือ / อีเมลล์ / อื่นๆ
 

▧ ยังไม่มีไฟล์นามบัตร ?

 
มีบริการออกแบบนามบัตร (เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว) - เก็บไฟล์เพื่อมาพิมพ์ได้เรื่อยๆ
 

▧ ลูกค้ายังไม่มีโลโก้ ?

 
มีบริการออกแบบโลโก้ คิดค่าบริการเพิ่ม ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ .ai , .pdf , jpg , png สามารถนำไปใช้งานได้ทุกงาน ทั้งสิ่งพิมพ์, ป้ายร้าน , งานปัก , งานสกรีน และ อื่นๆไฟล์งานขยายได้ เปลี่ยนสีได้
 

ออฟชั่น ?

 
▧ ตัดมุม เพิ่มใบละ 50 สต.
นามบัตร
 
สามารถแจ้งได้ว่า ตัด 1,2,3,4 มุม
ที่นิยม จะตัด 2 มุม หรือ 4 มุม
 
▧ ตัด SQUARE CARD
นามบัตร
 
เป็นการตัดทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 5.5 x 5.5 ซม.
 
▧ ส่งด่วน
 
▧ บริการส่งด่วน กทม ถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง (หลังโอน) +เพิ่มค่าส่ง 50 บาท
▧ บริการส่งด่วน ตจว ถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง (หลังโอน) +เพิ่มค่าส่ง 100 บาท
 

ระบบพิมพ์ 4 สี CMYK

 
เรามีบริการทั้งพิมพ์น้อย และ มาก
 
▧ ระบบดิจิตอลออฟเซ็ต ไม่ใช้แท่นพิมพ์ คละชื่อได้ ความคมชัดไม่เท่าแท่นพิมพ์ เหมาะกับการพิมพ์จำนวนน้อย กระดาษที่ทางร้านใช้พิมพ์คือ กระดาษมาสแมลโล ,คราฟท์ ,เมโลเท็กส์ ,วินเทจ ,เนอเจอรัล อีโวลูชั่น และอื่นๆ ทางเราหากระดาษเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
 
 
▧ ระบบออฟเซ็ต เหมาะกับสีจัดๆ รูปเยอะ เทสีทั้งแผ่น เพราะใช้แท่นพิมพ์ คละชื่อไม่ได้ มีความคมชัดกว่าดิจิตอลออฟเซ็ต เหมาะกับการงานพิมพ์จำนวนเยอะๆ ใช้บล็อคพิมพ์ 4 สี แต่ใช้เวลานานกว่า ระยะเวลาพิมพ์ 5- 7 วันทำการ มีการเคลือบผิวให้ (เคลือบด้าน) เคลือบผิว กันน้ำเบื้องต้น กันรอบขีดข่วน ทำให้อายุใช้งานได้นานขึ้น (ราคาสูงกว่าแบบดิจิตัล)
 
▧ ระบบพิมพ์ CMYK
C = Cyan สีฟ้า
M = Magenta สีชมพู
Y = Yellow สีเหลือง
K = Black สีดำ
จะไม่สามารถพิมพ์สีขาวได้ เมื่อพิมพ์ส่วนสีขาวจะเห็นเป็นสีเนื้อกระดาษ คือ ครีม(มาสแมลโล) หรือ สีน้ำตาล(กระดาษคราฟท์) กรณีตัวหนังสือขาว เช่น พื้นดำตัวหนังสือขาว ต้องพิมพ์ด้วยกระดาษสีขาว เช่น กระดาษมาสแมลโลขาว
 
 

** หมายเหตุ **

naambut.com ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ เป็นลักษณะร้านค้าออนไลน์
เวลาพิมพ์จริง สีจะเข้มกว่าหน้าจอ เพราะไม่มีความสว่างหน้าจอและพิมพ์เป็นค่าสี CMYK ซึ่งต่างจากจอที่ค่าสี RGB
การตัดขอบนามบัตร : ใบมีดตัดมีโอกาสเฉือน,แฉลบบ้าง เพราะใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ
ในการพิมพ์แต่ละครั้งสีอาจแตกต่างจากเดิม เพราะขึ้นอยู่อุณหภูมิ ความชื้นกระดาษรับออกแบบโลโก้