คำถาม : ต้นทุนหลักนามบัตร ?

คำตอบ :

ต้นทุนหลักของนามบัคร คือ กระดาษ …ในการพิมพ์ต้นทุนหลักคือกระดาษ
กระดาษแพง กระดาษนอก นำเข้า ก็ต้นทุนสูง

กระดาษของทางร้าน เป็นกระดาษนำเข้า ทั้งจากญี่ปุ่น อังกฤษ อิตาลี และ ค้นหากระดาษจากทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการขอลูกค้าอยู่เสมอ กระดาษของทางร้านเกรดพรีเมี่ยม คุณภาพ และ ราคาสูงกว่าร้านอื่นๆ