คำถาม : การทำไฟล์งาน ?

คำตอบ :

การทำไฟล์งาน เพื่อใช้พิมพ์?

นามบัตร

ขนาด?

ทำไฟล์ขนาด 9.3 x 5.7 ซม.

เว้นขอบเพื่อตัดด้านละ 0.2 ซม. / ตัวหนังสือต้องอยู่ห่างจากขอบ 0.4 ซม. (ระยะปลอดภัย) เว้นเผื่อใบมีดเฉือนแฉลบเวลาตัด

 นามบัตร

นามบัตร นามบัตร

ตัวอย่างงานออกแบบ พื้นหลังไฟล์งานทำสีให้เลยขอบนอกไปได้ เพื่อตัดไม่เห็นรอย

เส้นสีดำ คือ เส้นแนวตัด (ขนาด 9 x 5.4 ซม.)

เส้นประสีเขียว = ระยะปลอดภัยที่ข้อความเว้นห่างจากขอบเพื่อป้องกันการโดนตัดแฉลบข้อความ

นามบัตร รูปแบบไฟล์งานนามบัตร ?
นามบัตร

ไฟล์ที่ทางร้านรับพิมพ์ เพื่อความคมชัด ได้แก่

นามบัตร ไฟล์ .ai ออกแบบโดยโปรแกรม Adobe illustrator เป็นไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ ทางร้านสามารถแก้ไขงานได้ ขยับงานให้ได้

นามบัตร ไฟล์ .pdf สามารถแปลงไฟล์ pdf จากหลายโปรแกรม ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เป็น vector คมชัดเช่นกัน

นามบัตร ไฟล์ .psd ออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Photoshop ต้องปรับให้ความละเอียดที่ 300 dpi เพื่อความคมชัด

นามบัตร ข้อมูลการออกแบบ ?

รบกวนลูกค้าส่งข้อมูล : ไฟล์โลโก้บริษัท / ชื่อ / ตำแหน่งงาน / ชื่อบริษัท / ที่อยู่บริษัท / โทร,แฟกส์ / เบอร์มือถือ / อีเมลล์ / อื่นๆ