นามบัตร FO

นามบัตร FO

นามบัตร FO

นามบัตร ดอท คอม นามบัตรสวยๆ ที่เน้น design ออกแบบและ ทำนามบัตร

พื้นเทาต้องพิมพ์ออฟเซ็ต + เคลือบด้าน #naambut #nboffset


** หมายเหตุ ในภาพตัวอย่างมีการเซ็นเซอร์ชื่อ,เบอร์โทร และอื่นๆ ในนามบัตร เพราะลูกค้าไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


naambut.com เราออกแบบนามบัตรสวยๆ ที่เน้น "DESIGN" ใส่ "IDEA" ในงานออกแบบ

ผลงานอื่นๆ